Carlsson & Persson grundades 2001

År 1991 började Henric Carlsson & Henric Persson gymnasiet på skogsbruksskolan i Sparresäter. Under den tiden var det lågkonjuktur i Sverige och eleverna lovades inga arbeten efter gymnasiet. När de sedan tog examen år 1994 såg situationen annorlunda ut och Henric & Henrik blev erbjudna jobb på Henrics praktikplats.

Första året efter studenten fick de tillsammans reparera en maskin för att på hösten köra i skogen. De fick då följa flera skogsarbetare som lärde Henric och Henrik om skogsarbetet. Där jobbade de sedan kvar till och med år 2000.  I ett halvår efter jobbade de hos en annan entreprenör och fick även vara med och köra skotare.

Startar eget.

År 2001 valde kompanjonerna att starta eget och blev erbjudna att köpa en begagnad skörade. Med den begagnade skördade och viljan att handla med skog startade de Carlsson & Persson Skogstjänst AB. De fick möjlighet att hyra en ladugård i Åsarp som verkstad och tack vare mamma Els-Marie Carlsson kunde de även få hjälp med bokföringen.

På bild, Henrik Persson till vänster & Henric Carlsson till höger. Foto: Torleif Halvorsen, TEAM Halvor. 

Första anställningen. 

Företaget startades upp, Henric & Henrik körde skördare och manuellhugg om vartannat samtidigt som de köpte och sålde skog. De hade ett nära samarbete med ett lokalt sågverk som trodde på dem, som de körde åt och sålde sitt egna virke till.  Skotning lejde de bort de första året, sedan anställde de Lars ”Lasse” Andersson år 2003. De köpte då en mindre begagnad skotare som Lasse fick köra.

På bild, Lars. Foto: Torleif Halvorsen, TEAM Halvor.

Stormen Gudrun.

Stormen Gudrun var benämningen på den storm som drog in över Sverige i januari år 2005. Trots den stora förödelsen gav det Carlsson & Persson Skogstjänst många möjligheter och ett sving uppåt i verksamheten. 

På bild, vindfällor. Foto: Torleif Halvorsen, TEAM Halvor. 

Industrigatan 25.

År 2008 valde Carlsson & Persson att köpa en fastighet på Industrigatan 25 i Åsarp som ligger i Falköpings kommun. Fastigheten var ett nedlagt plastväveri. Produktionsdelen gjordes om till verkstad och kontorsdelen behöll Carlsson & Persson i det befintliga skicket fram till  år 2013.

Bild tagen år 2015 på Industrigatan 25. Foto: Torleif Halvorsen, TEAM Halvor.

 

Årets Rookie. 

År 2016 valdes Carlsson & Persson Skogstjänst AB till ”Årets Rookie” i kommunens näringslivsblankett. 2016 kom att bli en milstolpe i företagets historia. Många bitar som föll på plats och viktiga investeringar.

 

Biobränsle.

Företaget har alltid haft ett naturligt fokus på biobränsle. År 2016 anställdes Stefan Gustafsson och sortimentet togs till nya höjder. Biobränslet från skogen är ett av våra viktigaste sortiment och vi arbetar ständigt med att förädla denna produkt.

Terminal Marjarp. 

År 2016 köpte Carlsson & Persson en yta på Marjarp i Falköping. De 4 hektaren asfalterades och har sedan dess byggts ut med automatisk mätrigg, lokal och mätbänk. De såg en möjlighet i ytorna till flisning på sommarhalvåret och precisionsäkerhet på vinterhalvåret.

Flygbild över terminalen. Foto: Torleif Halvorsen, TEAM Halvor.

Utbygget på Industrigatan.

 

På hösten år 2021 startade utbygget på Industrigatan 25 upp. Målet var att höja upp taket och skapa bra förutsättningar till kontorsplatser även på ovanvåningen. På senvåren 2022 var bygget färdigt. Ny panel, konferensrum, 6 kontorsplatser, lounge och övernattningsrum var en del av det färdiga resultatet.

Bild tagen under byggtiden.

 

Företaget idag.

 

 

De två kompanjonernas glädje och vilja att förädla våra svenska skogar har skapat möjligheter till att utveckla sin verksamhet till ett fullskaligt skogsföretag. Med en växande skara av egen personal och entreprenörer skapar det nya möjligheter för att fortsätta växa och bli stora på marknaden. 

På bild, Henric Carlsson till vänster & Henrik Persson till höger. 

 

Carlsson & Persson    grundades 2001

År 1991 började Henric Carlsson & Henric Persson gymnasiet på skogsbruksskolan i Sparresäter. Under den tiden var det lågkonjuktur i Sverige och eleverna lovades inga arbeten efter gymnasiet. När de sedan tog examen år 1994 såg situationen annorlunda ut och Henric & Henrik blev erbjudna jobb på Henrics praktikplats.

Första året efter studenten fick de tillsammans reparera en maskin för att på hösten köra i skogen. De fick då följa flera skogsarbetare som lärde Henric och Henrik om skogsarbetet. Där jobbade de sedan kvar till och med år 2000.  I ett halvår efter jobbade de hos en annan entreprenör och fick även vara med och köra skotare. 

Startar eget.

År 2001 valde kompanjonerna att starta eget och blev erbjudna att köpa en begagnad skörade. Med den begagnade skördade och viljan att handla med skog startade de Carlsson & Persson Skogstjänst AB. De fick möjlighet att hyra en ladugård i Åsarp som verkstad och tack vare mamma Els-Marie Carlsson kunde de även få hjälp med bokföringen. 

På bild, Henrik Persson till vänster & Henric Carlsson till höger. Foto: Torleif Halvorsen, TEAM Halvor. 

Första anställningen.

Företaget startades upp, Henric & Henrik körde skördare och manuellhugg om vartannat samtidigt som de köpte och sålde skog. De hade ett nära samarbete med ett lokalt sågverk som trodde på dem, som de körde åt och sålde sitt egna virke till.  Skotning lejdes bort det första året, sedan anställde de Lars ”Lasse” Andersson år 2003. De köpte då en mindre begagnad skotare som Lasse fick köra. 

På bild, Lars. Foto: Torleif Halvorsen, TEAM Halvor. 

Stormen Gudrun.

Stormen Gudrun var benämningen på den storm som drog in över Sverige i januari år 2005. Trots den stora förödelsen gav det Carlsson & Persson Skogstjänst många möjligheter och ett sving uppåt i verksamheten. 

På bild, vindfällor. Foto: Torleif Halvorsen, TEAM Halvor. 

 

 

Industrigatan 25.

År 2008 valde Carlsson & Persson att köpa en fastighet på Industrigatan 25 i Åsarp som ligger i Falköpings kommun. Fastigheten var ett nedlagt plastväveri. Produktionsdelen gjordes om till verkstad och kontorsdelen behöll Carlsson & Persson i det befintliga skicket fram till  år 2013.

Bild tagen år 2015 på Industrigatan 25. Foto: Torleif Halvorsen, TEAM Halvor. 

 

Årets Rookie

År 2016 valdes Carlsson & Persson Skogstjänst AB till ”Årets Rookie” i kommunens näringslivsblankett. 2016 kom att bli en milstolpe i företagets historia. Många bitar som föll på plats och viktiga investeringar gjordes. 

 

Biobränsle.

Företaget har alltid haft ett naturligt fokus på biobränsle. År 2016 anställdes Stefan Gustafsson och sortimentet togs till nya höjder. Biobränslet från skogen är ett av våra viktigaste sortiment och vi arbetar ständigt med att förädla denna produkt och samtliga led i kedjan, från leverantör till slutkund. 

 

Terminal Marjarp.

År 2016 köpte Carlsson & Persson en yta på Marjarp i Falköping. De 4 hektaren asfalterades och har sedan dess byggts ut med automatisk mätrigg, lokal och mätbänk. De såg en möjlighet i ytorna till flisning på sommarhalvåret och precisionsäkerhet på vinterhalvåret.  

Flygbild över terminalen. Foto: Torleif Halvorsen, TEAM Halvor.

 

Utbygget på Industrigatan 25.

På hösten år 2021 startade utbygget på Industrigatan 25 upp. Målet var att höja upp taket och skapa bra förutsättningar till kontorsplatser även på ovanvåningen. På senvåren 2022 var bygget färdigt. Ny panel, konferensrum, 6 kontorsplatser, lounge och övernattningsrum var en del av det färdiga resultatet.

Bild tagen under byggtiden.   

 

Företaget idag.

De två kompanjonernas glädje och vilja att förädla våra svenska skogar har skapat möjligheter till att utveckla sin verksamhet till ett fullskaligt skogsföretag. Med en växande skara av egen personal och entreprenörer skapar det nya möjligheter för att fortsätta växa och bli stora på marknaden. 

På bild, Henric Carlsson till vänster & Henrik Persson till höger. 

Organisationsnr

556604-7345

Kontakta oss

Växel: 0515-509 80

Adress

Industrigatan 25,      521 70 Åsarp

Sociala medier

Copyright © 2023 Carlsson & Persson Skogstjänst AB
www.copskog.se