HENRIC CARLSSON

GRUNDARE & ÄGARE

+46 70-523 42 99

henric@copskog.se

HENRIK PERSSON

GRUNDARE & ÄGARE

+46 70-523 55 43

henrik@copskog.se

Magnus gerhardsson

INKÖP, FÖRSÄLJNING & PERSONAL

 

+46 70-522 79 27

magnus.gerhardsson@copskog.se

STEFAN GUSTAfSSON

FÖRSÄLJNING BIOBRÄNSLE

+46 70-523 42 50

stefan@copskog.se

MATHIAS CARLSSON

RÅVARUFÖRSÄLJNING & LOGISTIK

+46 72-700 12 50

mathias@copskog.se

Frida axelsson

BIOBRÄNSLESPECIALIST

+46 70-523 42 24

frida.axelsson@copskog.se

mattias sjödin

DISTRIKTCHEF

+46 73-082 17 51

mattias.sjodin@copskog.se

JOHAN KÄLLESKOG

VIRKESKÖPARE VÄSTRA GÖTALAND

+46 73-082 07 68

johan.kalleskog@copskog.se

Björn ottergren

VIRKESKÖPARE VÄSTRA GÖTALAND

+46 73-082 06 79

bjorn.ottergren@copskog.se

alexander bjelke

VIRKESKÖPARE NÄRKE

+46 73-082 37 34

alexander.bjelke@copskog.se

Jacob rehnman

VIRKESKÖPARE NÄRKE

+46 73-082 36 13

jacob.rehnman@copskog.se

Erik Andersson

VIRKESKÖPARE VÄRMLAND

+46 73-082 58 36

erik.andersson@copskog.se

RICCARD BENGTSSON

SKOGSPLANTERING OCH PLANTOR

+46 70-530 07 35

riccard@copskog.se

JENNY ROBINSSON

FÖRSÄLJNING STRÖPRODUKTER

+46 70-523 42 05

jenny@copskog.se

LINNÉA CARLSSON

STRÖPRODUKTER & MARKNADSFÖRING

+46 70-523 42 11

linnea@copskog.se

GUN ANDERSSON

EKONOMI & ADMINISTRATION

+46 72-730 69 61

gun@copskog.se

Ni är också välkomna att ringa vår växel:

0515-509 80

HENRIC CARLSSON

GRUNDARE & ÄGARE.

+46 70-523 42 99

henric@copskog.se

HENRIK PERSSON

GRUNDARE & ÄGARE.

+46 70-523 55 43

henrik@copskog.se

Magnus gerhardsson

INKÖP, FÖRSÄLJNING & PERSONAL.

 

+46 70-522 79 27

magnus.gerhardsson@copskog.se

STEFAN GUSTAfSSON

FÖRSÄLJNING BIOBRÄNSLE.

+46 70-523 42 50

stefan@copskog.se

MATHIAS CARLSSON

RÅVARUFÖRSÄLJNING & LOGISTIK.

+46 72-700 12 50

mathias@copskog.se

Frida axelsson

BIOBRÄNSLESPECIALIST

+46 70-523 42 24

frida.axelsson@copskog.se

mattias sjödin

DISTRIKTCHEF

+46 73-082 17 51

mattias.sjodin@copskog.se

JOHAN KÄLLESKOG

VIRKESKÖPARE VÄSTRA GÖTALAND

+46 73-082 07 68

johan.kalleskog@copskog.se

Björn ottergren

VIRKESKÖPARE VÄSTRA GÖTALAND

+46 73-082 06 79

bjorn.ottergren@copskog.se

alexander bjelke

VIRKESKÖPARE NÄRKE/VÄRMLAND

+46 73-082 37 34

alexander.bjelke@copskog.se

Erik Andersson

VIRKESKÖPARE NÄRKE/VÄRMLAND

+46 73-082 58 36

erik.andersson@copskog.se

Jacob rehnman

VIRKESKÖPARE NÄRKE/VÄRMLAND

+46 73-082 36 13

jacob.rehnman@copskog.se

RICCARD BENGTSSON

SKOGSPLANTERING OCH PLANTOR.

+46 70-530 07 35

riccard@copskog.se

JENNY ROBINSSON

FÖRSÄLJNING STRÖPRODUKTER.

+46 70-523 42 05

jenny@copskog.se

LINNÉA CARLSSON

STRÖPRODUKTER & MARKNADSFÖRING.

+46 70-523 42 11

linnea@copskog.se

GUN ANDERSSON

EKONOMI & ADMINISTRATION.

+46 72-730 69 61

gun@copskog.se

Ni är också välkomna att ringa vår växel:

0515-509 80

Organisationsnr

556604-7345

Kontakta oss

Växel: 0515-509 80

Adress

Industrigatan 25,      521 70 Åsarp

Sociala medier

Copyright © 2023 Carlsson & Persson Skogstjänst AB
www.copskog.se